ขอบคุณสำหรับข้อมูล หวังว่าคงได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับ