ท่านรู้จัก ตรีชวา รีสอร์ท ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
เหตุผลที่ท่านเลือกซื้อห้องพักจาก ตรีชวา รีสอร์ท *
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ท่านได้ทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่รีสอร์ทบ้าง
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
โดยปรกติท่านมีงบประมาณสำหรับเข้าพัก ต่อคืน / ห้อง / 2 ท่าน เท่าใด *
กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ
ท่านเข้าพักที่ ตรีชวา รีสอร์ท ในห้องพักประเภทใด *
กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ
1 (ควรปรับปรุง) ถึง 5 (ประทับใจมาก)
1 (ควรปรับปรุง) ถึง 5 (ประทับใจมาก)
1 (ควรปรับปรุง) ถึง 5 (ประทับใจมาก)
1 (ควรปรับปรุง) ถึง 5 (ประทับใจมาก)
1 (ควรปรับปรุง) ถึง 5 (ประทับใจมาก)